'jam mgon a myes zhabs

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigation Jump to search

(1597-ca. 1662) - ngag dbang kun dga' bsod nams - alias ngag dbang kun dga' bsod nams grags pa rgyal mtshan dpal bzang po [RY]

ngag dbang kun dga' bsod nams 1597-ca. 1662 [RY]