'jam mgon sa skya paN Di ta'i bla ma'i rnal 'byor nyams su len tshul mkhyen brtse nus mthu'i char 'bebs zhes bya ba bzhugs so

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigation Jump to search

sa skya pa ngag dbang kun dga' blo gros sangs rgyas bstan pa'i rgyal mtshan dpal bzang pos sbyar ba - (1729-1783) [RY]