Longchen Nyingthig Ngondro Calling the Lama

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigation Jump to search
  • First Part - Calling the Lama

/dang po dpal ldan bla ma'i thugs rgyud bskul phyir gsol ba gdab pa ni/

bla ma mkhyen/
( lan gsum/ zhes bdung ba drag pos bos nas/)

snying dbus dad pa'i ge sar bzhad pa nas/
skyabs gcig drin can bla ma yar la bzhengs/
las dang nyon mongs drag pos gzir ba yi/
skal ba ngan pa bdag la skyob pa'i phyir/
spyi bo bde chen 'khor lo'i rgyan du bzhugs/
dran dang shes bzhin kun kyang bzhengs su gsol/