Old Kongtrul

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to: navigation, search

Old Kongtrul (kong rgan ma). Affectionate name for Jamgon Kongtrül ('jam mgon kong sprul).