bsam gtan khang

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

1 sgom rgyag sa'i khang pa chung chung, two dgon pa, . meditation hall [IW]