bsngo bgrang

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

ngo grangs tsang ma tsang grangs bsher ba'i tshul,...Mi grangs bsngo bgrang byed pa,...Ra lug ngo grangs gang yod nyin ltar bsngo bgrang byas pa [IW]