btsag gdan

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

shing la tshon gdan dang po btsag dang spyin bsres te gtong rgyu'i ming ??? [IW]