chos rgyal chen po'i bka' rtags kyi phyag rgyas bskos pa'i rgyal phran bdun

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

seven vassal kingdoms established by the royal decree of the great religious king (Songtsen Gampo): mkhar chen pa, zur mkhar ba, mkhar chu ba, gong thang ba, btse pa, grags pa, rong pa [RY]