dmag ldog pa

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to: navigation, search

dmag phar tshur log pa,//dgra sde tshar bcad nas dmag ldog pa [IW]