dngos po rang ldog

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

= dngos po rang yin pa'i cha, eg, bum pa dngos po'i ldog pa &, dngos po dang gcig bcas don gcig ming gi rnam grangs so [IW]