g.yang kha

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

cliff, precipice, [place of] straying/ going wrong [IW]

CM: i) g.yang gzar po'i mtha'. ii) g.yang sgam gyi kha. E.g., g.yang kha bsdams pa. iii) bsod nams sam bcud kyi tshad. 2) MG, : = g.yang sa. [mss] [RY]