gang byung ba

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

1) thob tshad tshang ma,...Go skabs gang byung ba tshang ma bed spyod byas pa; 2) Ci'ang rung ba,...Lto gos gang bung na yang 'grig [IW]