har bar mi shong

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

1) mi tshad tsam shong ba'i bar stong che ba; 2) las ka hang zom che ba'i dpe [IW]