longs sku 'chi med 'od snang

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to: navigation, search

sambhogakaya sadhana of Padmasambhava from byang gter dgongs pa zang thal [RY]