me mo yos

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigation Jump to search

མེ་མོ་ཡོས

fire female rabbit yr [IW]

fire female rabbit yr [dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud chen rgya gar skad las bod skad du thog mar 'gyur ba'i lo dus de nyid la rab byung dang po zhes grags shing, de nas bzung lo 'khor drug cu re la rab byung re rtsi ba'i srol dar ba las, de yan chad du rab byung gi lo tshigs rtsi srol med,//rab byung//rab byung [IW]