mnyam med tsong kha pa chen po

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to: navigation, search

tsong kha pa blo bzang grags pa - (1357-1419) [RY]