mtshal thal

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

mtshal las dngul chu bton pa'i shul gyi thal ba med. [nus pas rma 'bras dang, sha ro 'joms [IW]

mtshal las dngul chu bton pa'i shul gyi thal ba med. [IW]