mtshams chen gcod pa

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

1) phan tshun 'brel mtshams rbad de gcod pa; 2) Chos lugs pa tsho mtshams dam sdod pa) [IW]