mtshan med ma ning gi 'jug tshul

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to: navigation, search

rjes 'jug gi ma ning NA RA LA ming gzhi ma ning la yang 'jug yod med gang rung ste, phyind, thard, rold sogs ming gzhi drag zhan gnyis ka dang ma phrad pas mtshan med ma ning ngo [IW]