nyang

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

Nyang Ral Nyima �zer [RY]

Nyang, in Domey [RY]

area in Tsang [Tibet] [RY]

nyang area in Tshang C Tibet [= myang], clan [IW]

district of tsang [JV]