padma gar gyi dbang phyug blo gros mtha' yas

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

པདམ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས