ra sa 'phrul snang

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigation Jump to search

ra sa 'phrul snang temple [IW]

ra sa 'phrul snang temple [lha sa'i gtsug lag khang gi ming gzhan zhig ste sngar lha sa'i jo khang thog mar rgyag skabs ra la sa bkal nas mtso bsubs pa'i steng du brgyab pa yin zer srol la brten nas ming de ltar grags,//. = jo khang [IW]

ra sa 'phrul snang Temple,Lhasa [IW]

a great temple now called cho-khang, name of the Cathedral temple [JV]

Rasa Trulnang. A famous temple in Lhasa built by King Songtsen Gampo [RY]