rgyal mo tsha ba rong

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to: navigation, search

Gyalmo Tsawarong. A district between eastern Tibet and China [RY]

rgyal mo tsa ba rong [r] [IW]