rin chen rnam rgyal

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to: navigation, search

tsha ba lo tsA ba; disciple of Jamg�n Kongtr�l and Jamyang Khyentse Wangpo [RY]