ham yus

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

bsnyon ham gyi yus, byas rjes ham yus 'tshong ba, rdzun gtam gyis ham yus drangs pa, mi mang po'i khrod du ham yus ma shod [IW]