nyang ban ting 'dzin bzang po

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigation Jump to search

8th cent. - Nyang Ben Tingdzin Zangpo, disciple of Vimalamitra and Guru Padmasambhava [RY]

Nyangwen Tingdzin Zangpo [RY]