pu na kha

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to: navigation, search

པུ་ན་ཁ

pu na kha [IW]

pu na kha [winter capital of Bhutan [IW]

winter capital of bhutan [JV]