ra sa 'phrul snang gtsug lag khang

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

Rasa Tr�lnang Tsuklagkhang, in Lhasa [RY]