Steinert App Dictionaries/25-tshig-mdzod-chen-mo-Tib/dug lnga

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search
dug lnga
nyon mongs dug lnga/ 'dod chags/ zhe sdang/ gti mug nga rgyal/ phrag dog ste lnga ni thar ba'i srog 'phrog par byed cing rang rgyud sdug bsngal bar byed pa/