rnal 'byor rgyud kyi theg pa

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Revision as of 14:15, 27 April 2021 by Tsdresearchbot (talk | contribs) (Bot: Adding <wytotib>{{PAGENAME}}</wytotib><br>)
Jump to navigation Jump to search

རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་ཐེག་པ
yogatantrayana [JV]

yoga tantra [IW]

yoga tantra yana [sngags rnying ma'i@theg pa rim dgu'i ya gyal zhig 'jug sgo rig pa'i dbang lnga dang, slob dpon gyi dbang ste drug thob par byas nas lta ba don dam par chos thams cad mtshan ma med par rtogs pa'i byin rlabs las kun rdzob rdo rje dbyings kyi lhar blta ba, sgom pa mngon byang lnga dang, cho 'phrul bzhi, phyag rgya bzhi sogs bsgom pa thabs kyi rnal 'byor dang, lta ba'i ngang la 'jog pa shes rab kyi rnal 'byor bsgom zhing, spyod pa khrus dang gtsang sbra sogs grogs tsam du bsten nas, 'bras bu rigs lnga stug po bkod par 'tsang rgya bar 'dod do] [IW]

yoga tantra [sngags rnying ma'i@theg pa rim dgu'i ya gyal zhig 'jug sgo rig pa'i dbang lnga dang, slob dpon gyi dbang ste drug thob par byas nas lta ba don dam par chos thams cad mtshan ma med par rtogs pa'i byin rlabs las kun rdzob rdo rje dbyings kyi lhar blta ba, sgom pa mngon byang lnga dang, cho 'phrul bzhi, phyag rgya bzhi sogs bsgom pa thabs kyi rnal 'byor dang, lta ba'i ngang la 'jog pa shes rab kyi rnal 'byor bsgom zhing, spyod pa khrus dang gtsang sbra sogs grogs tsam du bsten nas, 'bras bu rigs lnga stug po bkod par 'tsang rgya bar 'dod do] [IW]