Åkallan av Mästaren i fjärran

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search

Åkallan av Mästaren i Fjärran

"En ödmjuk bön för att genomborra ditt hjärta med tillit."

Translation 2003 by Peter Olin, mainly from the English translation of Jamgon Kongtrul's Calling the Guru from Afar.

ISBN 91-531-1368-6

Copies can be ordered from the translator by email to mailto:peter.olin@gmail.com.