Sarvabuddha Samayoga

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search

Sarvabuddha Samayoga (sangs rgyas mnyam sbyor). 'Equalizing Buddhahood.'