Steinert App Dictionaries/25-tshig-mdzod-chen-mo-Tib/rim pa

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search
rim pa
snga phyi'am mtho dma'i khyad par la gzhid nas bsgrigs pa'i star phreng/ go rim/ bang rim/ mtho rim/ dma' rim/ snga phyi'i rim pa/ sa bab rim gyis gzhol ba/ rim pa khag rim pa so so/ rim par phye ba/ rim pa 'bebs pa/ rim pa khrigs chags su gnas pa/ rgan rim/ rim pa ltar byed pa/ rim dang gnyis/ ci dang ci 'dod kyi bya ba'i rim pa ma 'khrul ba/