Steinert App Dictionaries/25-tshig-mdzod-chen-mo-Tib/rol

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search
rol
1.rol ba'i skul tshig 2. 1) zhing kha rmos pa'i rjes shul/ zhing rol 'chos pa/ 2) phyogs/ pha rol/ tshu rol/ nang rol/ gtsang po'i shar rol/ g.yas g.yon rol gnyis/