Steinert App Dictionaries/34-dung-dkar-tshig-mdzod-chen-mo-Tib/bdud rtsi

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search
bdud rtsi
khong du song na nad med pa dang/tshe ring ba/lang tsho dang ldan pa zhig tu sdod thub pa'i btung ba