Steinert App Dictionaries/34-dung-dkar-tshig-mdzod-chen-mo-Tib/rgyal ba'i myu gu

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search
rgyal ba'i myu gu
rgyal ba ni sangs rgyas dang/de'i myu gu zhes pa byang chub sems pa ste/de sangs rgyas kyi gras dang 'dra ba'i cha nas btags pa yin zer