Steinert App Dictionaries/50-NegiSkt/ji lta nyid

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search
ji lta nyid
yathāvat — yathāvattajjagacchāntadharmatāvagamāt ra.vi.1.15; yathā ca — yāvatkālaṃ yathā ca tat ra.vi.2.1; dra. ji lta ba nyid/ ji ltas kyang kathaṃcit — ji ltas kyang/ 'di na bdag dang mtshungs pa med iha samo mama nāsti kathaṃcit rā.pa.235ka/130.