Steinert App Dictionaries/50-NegiSkt/sa la 'phye

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search
sa la 'phye
= sbrul pṛdākuḥ, sarpaḥ — sa la 'khyog dang sa la 'phye/ /lag 'gro myur 'gro gya gyur 'gro/ /'phye 'gro sarpaḥ pṛdākurbhujago bhujaṅgo'hirbhujaṅgamaḥ a.ko.146ka/1.10. 3; pardata iti pṛdākuḥ parda kutsite śabde a.vi.1.10.3.