Yabzang Kagyu

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search

Yabzang Kagyu
The Yabzang Kagyu lineage (g.ya bzang) was established by Sharawa Kalden Yeshe Senge (zwa ra ba skal ldan ye shes seng ge, d. 1207). His main student was Yabzang Chöje (g.ya bzang chos rje, 1169-1233) who established the monastery of Yabzang.