gter chen rig ‘dzin ‘ja’ tshon snying po’i zab gter chos mdzod rin po che

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search

གཏེར་ཆེན་རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོའི་ཟབ་གཏེར་ཆོས་མཛོད་རིན་པོ་ཆེ
'ja' tshon pod drug
Jatson Podrug
འཇའ་ཚོནཔོད་དྲུག
གཏེར་ཆེན་རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོའི་ཟབ་གཏེར་ཆོས་མཛོད་རིན་པོ་ཆེ