padma gar gyi dbang phyug blo gros mtha' yas rtsal

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search

པདམ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་རྩལ