'ja' tshon

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigation Jump to search

rainbow-colored, rainbow, rainbow colors. Syn 'ja' [RY]

rainbow, colors of the rainbow [JV]

rainbow[-colored] [IW]

rainbow[-colored] [syn: rgan po'i thig dang, brgya byin gzhu, 'ja' ris, drang 'khyog dbang po'i mtson cha, dbang po'i shing bal, dbang gzhu, gzha' tson, 'od lnga pa, rlung gi rgyal mtsan, rlung gi bal, rlung gi 'bras bu, sos ka bzhad, lha rgyal mtson cha, lha yi tson ris.] [IW]