'khor ba dang mya ngan las 'das pa

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to: navigation, search

samsara and nirvana [RY]