'khor lo bde mchog

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to: navigation, search

the wheel of supreme bliss, Chakrasamvara. yidam and tantra of Anuttara yoga. Chakrasamvara. A main yidam or tantra of the New Schools [RY]

the wheel of supreme bliss, Chakrasamvara [yidam and tantra of anuttara yoga] [IW]

the wheel of supreme bliss, Chakrasamvara [IW]