'then bskong

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

khungs gcig nas 'then te khungs gzhan zhig tu 'jug pa,...Las byed pa kha shas 'then bskong byas nas kha tsa dgos mkho'i las ka byed du 'jug pa ??? [IW]