'tshab 'tshab

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

sems brel rtab byung ba'i rnam pa,...Sngon tshud nas gra sgrig byas yod na skabs 'phral du 'tshab 'tshab byed mi dgos,.. [IW]