Sarvabuddha Samayoga

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to: navigation, search

Sarvabuddha Samayoga (sangs rgyas mnyam sbyor). 'Equalizing Buddhahood.'