bsam blo mtshungs pa

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

similar thinking [IW]

similar thinking [syn: mgrin gcig dbyangs gcig dang, mgrin pa mnyam, 'jug pa gcig mnyam byed, mtha' gcig pa, phyogs mthun, mtshungs par spyod.] [IW]