btsab tsag pa

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigation Jump to search

SA 'tshag pa, btsags, tshags kyi btsags [JV]