dbu ma'i bstan bcos rigs pa'i tshogs drug

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigation Jump to search

klu sgrub: dbu ma rtsa ba'i tshig le'ur byas pa shes rab zhib mo rnam par 'thag pa stong nyid bdun cu pa brtsod pa bzlog pa rigs pa drug cu pa rgyal po la gdam bya ba rin chen phreng ba [RY]